KJØPSVILKÅR - WELLASTORE

Gjelder f.o.m. 1. oktober 2016

Allment
Følgende kjøpsvilkår gjelder ved nettbestilling på www.wellastore.no (”Wellastore”) og regulerer forholdet mellom HFC Prestige International Norway AS (”Coty”) og kunder som bruker Wellastore (”Kunden”).

Formålet med kjøpsvilkårene er å regulere enkeltbestillinger via Wellastore under gjeldende avtale mellom Coty og Kunden. Avtalen skal således gjelde uendret i alle øvrige henseende gjeldende Kundens kjøp av produkter fra Coty, inkludert men ikke begrenset til avtalte rabatter, bonuser, innkjøpsmål og leveranse- og betalingsvilkår.

Ved en eventuell konflikt mellom disse kjøpsvilkårene og avtalen skal avtalen gjelde.

Ved å bestille via Wellastore aksepterer Kunden å binde seg til disse kjøpsvilkårene.

Bestilling
En forutsetning for å bestille via Wellastore er at Kunden har en eksisterende avtale og er registrert som kunde hos Coty, samt har mottatt et gyldig kundenummer. Ved bestilling utstedes automatisk en ordrebekreftelse per e-post til Kunden. Denne ordrebekreftelsen er kun midlertidig og utgjør informasjon om bestillingens innhold. Bestillingen skal anses som fullstendig akseptert av Coty først ved leveranse eller ved Kundens mottak av faktura.   

Kjøpsvilkår, priser osv. Coty
Kunden skal kjøpe produktene ifølge de listepriser og andre vilkår, inkludert men ikke begrenset til logistikkvilkår, som fra tid til annen meddeles av Coty. Coty kan når som helst endre prisene, og endringene skal gjelde for bestillinger som Kunden gjør på eller etter den dag endringen trer i kraft.

Samtlige priser er angitt ekskludert merverdiavgift.

Det presiseres at Kunden står helt fri til å sette sine egne forhandlerpriser ved videresalg av produktene.

Leveranse- og betalingsvilkår

Coty leverer bestillinger “DAP” (Delivered At Place) til Kundens norske adresse som Kunden oppgir skriftlig til Coty. For bestillinger med bruttoverdi på 1000,00 NOK eller mindre (eksklusivt moms og andre skatter og avgifter) debiteres en fraktavgift på 155,00 NOK, i tillegg til en fakturaavgift på 32 NOK.

Leveranse skjer normalt innen 2 til 3 dager. Lengre leveransetider kan forekomme, avhengig av tilgjengelighet og leveransested. Ønskes en spesifikk leveransedato vil Coty så langt som mulig forsøke å oppfylle dette. Coty kan dog ikke garantere at leveranse skjer ved ønsket leveransedato.

Coty aksepterer ikke returer av noe slag av produkter som allerede er levert til Kunden, foruten om (i) antallet leverte produkter overstiger bestilt antall, eller (ii) om produktene er defekte og skal erstattes av Coty.

Kunden er forpliktet til å kontrollere produktene umiddelbart etter levering. I tilfeller der det leveres defekte eller feil antall Produkter, må Kunden umiddelbart - og ikke under noen omstendigheter senere enn fem (5) kalenderdager etter levering - sende inn et skriftlig krav med  leveringsfirma og med Coty (via en salgsrepresentant fra Coty eller det lokale Coty-kundesenteret). Coty godtar ikke krav som er sendt inn etter denne tidsfristen, uansett årsak.

Kunden skal betale mot faktura. Ved sen betaling fra Kunden, eller om Coty har skjellig grunn til å anta at Kunden ikke kan betale for produkter som er bestilt og/eller levert, kan Coty etter eget skjønn nekte ytterligere leveranser og/eller kreve at ytterligere leveranser skal skje mot forskuddsbetaling. Coty kan dessuten innlede formelle prosedyrer for å drive inn alle utestående betalinger og/eller kvitte forfalte betalinger, eller betalingsforpliktelser som med rimelighet kan forventes å bli forsinkede, mot krav som Kunden kan ha mot Coty Ved forsinkede betalinger løper forsinkelsesrente fra forfallsdag, i henhold til gjeldende lovgivning.

Brukernavn og passord
Kunden har ansvar for sin brukerkonto og passord, og for å håndtere denne informasjonen på et betryggende vis slik at uvedkommende ikke kan ta del av eller bruke informasjonen. Kunden har fullt ansvar for samtlige bestillinger gjort via Kundens brukerkonto og er forpliktet til å anmelde eventuelt misbruk eller annen uautorisert bruk til Coty så snart som mulig.

Personopplysninger
Coty kan i forbindelse med opprettelse av Kundens brukerkonto og håndtering og leveranse av bestillinger behandle personopplysninger om Kundens kontaktpersoner i henhold til Cotys erklæring om personvern. Ved å akseptere at brukerkonto skapes bekrefter Kunden at Kunden har informert berørte kontaktpersoner og hentet inn deres samtykke til behandlingen.

Vilkårsendringer og øvrig
Coty forbeholder seg retten til å når som helst uten forutgående varsel til Kunden oppdatere og endre disse kjøpsvilkårene samt innholdet på Wellastore, inkludert men ikke begrenset til priser, spesifikasjoner og tilbud. Aktuelle tilbud gjelder så lenge lageret reker, om ingenting annet oppgis. Det er Kundens ansvar å til enhver tid holde seg oppdatert om slike endringer.

Informasjon inkludert bl.a. priser oppgis med forbehold om trykke- og skrivefeil, feil i angitte tekniske spesifikasjoner, samt for sluttsalg.

Kontaktopplysninger
HFC Prestige International Norway AS
P.O Box 4597 Nydalen
N-0404 Oslo
Org nr 916 456 506
e-post kundeserviceNO@cotycustomerservice.com

Moms nr: NO 916 456 506 MVA